Helaas hebben wij moeten constateren dat het aantal patienten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen.


Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. Voor het afzeggen van een aspraak kunt u telefonisch gebruik maken van keuzenummer 3 en een bericht inspreken. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patient helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak maken. Er wordt dan natuurlijk geen ‘Niet verschenen zonder bericht’ – tarief berekend.

Hoogte van dit ‘Niet verschenen zonder bericht’ – tarief

De tarieven die wij hanteren zijn verschillend. De tarieven zijn €15,- voor een enkel consult en €30,- voor een dubbel consult. Voor een niet nagekomen afspraak bij een van onze praktijkondersteuners hanteren wij eveneens het tarief van €30,- per consult.


Let op: de ‘Niet verschenen zonder bericht’ – factuur ontvangt u per post. Wij verzoeken u deze middels bankoverschrijving of contant aan de balie aan ons te voldoen. Uw zorgverzekering zal deze niet vergoeden!