Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 is iedere huisarts van Zuiderpark Huisartsen aangesloten op een klachten (KHH) en een geschillencommissie (SKGE). Dit hoort bij de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) sinds dit jaar.

Bespreek uw onvrede of klacht met uw huisarts.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt en hiervoor een afspraak maakt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw klacht kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Wat is een klacht?
Een klacht kan een uiting van ongenoegen zijn over een gedraging, waaronder mede begrepen het handelen of nalaten, jegens een patiënt in het kader van de zorgverlening door de huisarts. Of het heeft betrekking op de organisatorische aspecten daarvan. De uiting van ongenoegen kan ook gaan over de weigering van een huisarts om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een patiënt te beschouwen.

De klacht kan daarnaast betrekking hebben op de waarnemer of personen die werkzaam zijn voor de huisarts, zoals de assistente of de praktijkondersteuner.

Wat kunt u zelf doen?
De eerste en belangrijkste stap die u kunt zetten met gevoelens van onvrede, is het bespreken van de klacht met de persoon tegen wie uw klacht zich richt. Hulpverleners stellen het vaak op prijs dat ze in de gelegenheid worden gesteld de klacht te bepreken en samen met u naar een oplossing te zoeken. Immers, als iemand niet weet dat u ontevreden bent, zal er nooit iets veranderen. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw huisarts.

Ook kunt u gebruik maken van het klachtenformulier. Het klachtenformulier kunt u bij de assistentes aan de balie verkrijgen. U kunt het formulier ook hier  downloaden. U kunt het per mail insturen naar info@huisartszuiderpark.nl, per post sturen of aan de balie afgeven, of het onderstaande formulier op de website invullen.

Het is ons streven om zo snel mogelijk contact op te nemen voor een afspraak. Hier onder verstaan wij binnen tien werkdagen m.u.v. vakantie periodes.

Leidt dit niet tot een oplossing?

Als dit niet tot een oplossing leidt kunt u een (schriftelijke) klacht indienen bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden (KHH). Voor meer informatie over klik hier.

Hieronder zijn links naar de bijbehorende documentatie over de klachtenregeling van de drie praktijken.

Klik hier voor klachtenregeling Huisarts Anders

Klachtenformulier voor Praktijk Anders:

Via onderstaande formulier kunt u uw klacht aan uw huisarts doorgeven.


* veld is verplicht